Tenim 13 usuaris
Qui ha publicat 1,5m publicacions

Administrat per:

Contacte:

admin@catala.digital

Normes del servidor

A continuació, es mostra un resum de les normes que has de seguir si vols tenir un compte en aquest servidor de Mastodon:

  1. Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia. Tampoc és permesa cap falta de respecte a cap usuari local o remot.
  2. No es permet registrar comptes bot de cap mena (tampoc de notícies). Els únics bots d'aquest servidor seràn els relacionats amb el servei com ara @benvinguda (bot que dona la benvinguda als nous usuaris).
  3. Aquest servidor bloqueja tots els servidors remots que executen el programari birdsitelive.
  4. No és permès l'ús de "crossposters" Twitter<>Mastodon.
  5. Els comptes que estiguin inactius (sense iniciar sessió) durant sis mesos o més, seran esborrats de la base de dades després de 30 dies de l'avís per correu electrònic.
  6. No és permès fer publicitat ni spam.
  7. En aquest node no es permeten els "joseos". L'usuari local que ho practiqui serà suspès immediatament.
  8. La política de retenció dels fitxers multi mèdia remots i les publicacions també remotes és de 30 dies (seràn esborrats automàticament als 30 dies). Els arxius d'usuari seran esborrats als 7 dies.

Descripció

soc.catala.digital és una instància Mastodon de caràcter general i per a tothom.

Servidor XMPP

Com a complement al servei Mastodon, també hi tenim un servidor xmpp que compleix al 100% els estàndards del protocol:


Aquest servidor XMPP, sota el domini catala.digital, està disponible per els usuaris locals de soc.catala.digital que vulguin tenir-hi un compte, com alternativa a les aplicacions de missatgeria privatives. El registre s'obté mitjançat el bot xmpp:

@xmpp registre